Apie programą

Sulaukus didelio pasisekimo pirmaisiais metais, skaitmeniniai mokymai pedagogams „Samsung Mokykla ateičiai“ bus tęsiami ir 2016-aisiais. Mokymų metu kompetentingi lektoriai ir mentoriai puoselės modernių švietimo lyderių ekspertiškumą.

40 mokytojų ir mokyklų vadovų iš 10 mokyklų turės galimybę 5 mėnesius tobulinti skaitmeninio raštingumo, pokyčių valdymo, lyderystės įgūdžius, sužinos apie naujausius mokymo metodus, kūrybingą jų taikymą pamokose, bus konsultuojami patyrusių mentorių.

Programos dalyviai turės parengti skaitmeninių pokyčių mokykloje projektą, kuriame pateiks viziją, kaip spręsti mokyklos bendruomenei aktualią problemą, tobulinti mokymo procesą ir tokiu būdų pagerinti mokinių mokymosi rezultatus. Mokyklai, parengusiai didžiausią ir reikšmingiausią poveikį turintį projektą, bus skirtas 10 000 eurų vertės prizas „Samsung“ technologijoms įsigyti.

Mokymai prasidės rugpjūčio mėnesį.