06.11.2014.

Skaitmeninė mokymo(si) aplinka – pagalba mokytojams

Švietimo ir mokslo ministerija kartu su programos „Samsung Mokykla ateičiai“ partnerio Ugdymo plėtotės centro specialistais diegia švietimo inovacijas, kurios pagerintų mokymo(si) procesą. Sukurtos informacinės sistemos, kurios suteikia mokytojams bei kitiems akademinės bendruomenės nariams galimybę pagerinti mokymo(si) procesą. Pristatome tris naudingas informacines sistemas, kurios padės visiems akademinės bendruomenės nariams efektyviau įgyti žinių.

„Ugdymo sodas“

Tai viena iš informacinių sistemų, kuri yra skirta padėti mokytojams. Lietuvoje sukurta, interneto naršykle atveriama aplinka, kurioje mokytojas gali naudotis skaitmeninėmis mokymo priemonėmis ir pats jas kurti. Taip pat ieškoti informacijos, ruoštis pamokoms, rengti ilgalaikius planus ir pamokų aprašus, registruotis į pedagogų kvalifikacijos renginius ir tvarkyti kvalifikacijos tobulinimo apskaitą. 

Mokytojai, prisijungę prie „Ugdymo sodo“, turi galimybę sistemoje užregistruoti mokinius, jiems skirti užduotis esant ne tik klasėje, bet ir namuose, taip pat sekti statistiką bei rezultatus.

„Ugdymo sodas“ yra sistema, kurioje galima ne tik susirašinėti asmeninėmis žinutėmis, bet ir diskutuoti forume. Jame galima pasidalinti savo pasiektais rezultatais, klausti patarimo ir gauti specialistų konsultacijas dėl „Ugdymo sodo“ ir kitais švietimo klausimais.

„Ugdymo sodas“ ateityje pateiks dar daugiau galimybių mokytojams, kurios leis peržiūrėti akredituotų pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programų duomenis, rasti dominančius renginius ir į juos registruotis. 

„Lietuvių kalbos kursas 5–6 klasėms“ 

Tai sistema, kurios tikslas padėti mokytis lietuvių kalbos 5–6 klasių mokiniams. Ši svetainė prieinama visų Lietuvos mokyklų mokiniams, mokytojams bei mokinių tėveliams. 

Lietuvių kalbos 5–6 klasėms kursą sudaro 10 temų. Jose yra po 6 veiklas: skaitymo, klausymo, žiūrėjimo, rašymo, tekstų kūrimo, žaidimų. Temų veikloms parengti 385 mokymosi objektai (interaktyvūs skaitymo ir klausymo rinkiniai, filmai su interaktyviomis užduotimis, žodžių, rišlaus teksto, įgarsinti diktantai, skyrybos pratimai, komiksai, minčių žemėlapiai, rašinio, charakteristikos, laikraščio, skrajutės, laiško, pristatymo šablonai, mokomieji žaidimai, žinynas). Kiekvienai temai yra parengta po 20 testų užduočių, iš kurių galima sudaryti įvairaus sudėtingumo testų. Tai suteiks galimybę visiems mokytojams parengti testus pagal mokinių įgytų žinių lygį. 

„Lietuvių kalbos kursas 5–6 klasėms“ svetainėje yra sukurti ir išbandyti mokėjimo mokytis kompetencijos vertinimo įrankiai: mokinio klausimynai ir įsivertinimo užduočių sąsiuviniai, mokytojo klausimynas ir kompetencijos diagramos mokiniams ir mokytojams. Visi įrankiai su taikymo metodinėmis rekomendacijomis išleisti leidiniu „Mokėjimo mokytis kompetencijos vertinimas“. Metodinėse rekomendacijose aprašomos mokėjimo mokytis kompetencijos sritys, pažangos lygiai, vertinimo įrankių naudojimo ir pritaikymo mokykloje, klasėje ar individualiai mokiniui galimybės, pateikiama pavyzdžių.

„Virtuali edukacinė biblioteka“ 

Tai biblioteka, kurioje gali apsilankyti visi norintys tobulėti švietimo srityje. Ši biblioteka yra praturtinta elektroniniais mokymo(si) ištekliais. Šioje virtualioje atviros prieigos bibliotekoje galite pamatyti Ugdymo plėtotės centro, jo vykdomų projektų, kitų švietimo įstaigų, socialinių partnerių organizuojamus edukacinius renginius (seminarus, paskaitas, pamokas, konferencijas, taip pat projekto savarankiškai inicijuojamus dialogus, forumus). Platformoje galima rasti užsienio laisvos prieigos mokymo(si) išteklių, kurie yra išversti į lietuvių kalbą ir subtitruoti.