17.12.2015.

Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijoje - istorijos ir naujovių sintezė

Simonas Gaudėšius buvo Šilalės filantropas, šviesuolis, žmogus kurio dėka 1921 metais mieste įkurta, tuomet dar vidurinė, mokykla. Kaip rašoma mokyklos internetinėje svetainėje, mokykla – tai gražiausias paminklas šiai iškiliai Šilalės asmenybei pagerbti. Šilalėje tai vienintelė gimnazija. Kitais metais ji švęs garbų 95 metų jubiliejų. 

Labai aktyviai Simono Gaudėšiaus progimnazijoje veikia ateitininkų, skautų, jaunųjų šaulių būreliai. Per šias veiklas vaikams diegiamas pilietiškumas. Tai jau metų metus gyvuojančios tradicijos.  

Kita vertus, mokyklai svarbu judėti į priekį ir priimti reikšmingas naujoves. To siekti padeda ir dalyvavimas „Samsung Mokykla ateičiai“ programoje. Jos metu mokyklos komandai atstovauja direktorius Stasys Norbutas, anglų kalbos mokytoja Vitalija Gedeikienė, lietuvių kalbos mokytoja Jolanta Šmitienė bei informacinių technologijų mokytojas Algirdas Jasinevičius. Mokytojų manymu, nors dalyvavimas atima nemažai laiko ir pastangų, vis dėlto įgyjama patirtis čia labai vertinga. Gimnazijos komandą konsultuoja programos mentore tapusi  Švietimo ir mokslo ministerijos Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vedėjos pavaduotoja Audronė Šuminienė.