22.12.2015.

Plungės specialiojo ugdymo centras – kokia jo misija?

Plungės specialiojo ugdymo centras – ne tokia kaip kitos programoje „Samsung Mokykla ateičiai“ dalyvaujančios mokyklos. Čia mokosi vaikai, turintys intelekto sutrikimų. Pagrindinė centro funkcija - paruošti tokius vaikus gyvenimui mūsų visuomenėje. Direktoriaus teigimu,  išmokus tikslingai naudoti technologijas, šios misijos įgyvendinimas gali tapti paprastesnis. 

„Mūsų centras atlieka metodinės pagalbos funkciją, tai yra, konsultuoja bendrojo lavinimo įstaigas mokinių su specialiais poreikiais ugdymo klausimais. Taigi, mūsų tikslas, pasitelkiant technologijas,  įkurti konsultacinį centrą ir efektyviai šviesti rajono, regiono, o gal ir visos šalies mokyklas“, - sakė centro direktorius Rimantas Gentvilas. 

Nors Plungės specialiojo ugdymo centre besimokantiems vaikams sunkiau pasiekti aukštų mokslo rezultatų nei tiems, kurie mokosi bendrojo lavinimo mokyklose, šie nevengia dalyvauti įvairioje popamokinėje veikloje: lanko dailės mokyklą, dalyvauja „Dainų dainelėje“, varžosi sporto turnyruose. Viena centro mokinė gali pasigirti sunkumų kilnojimo čempionės titulu. 

Programoje dalyvaujančią komandą be direktoriaus sudaro dar trys technologijų pamokose taikyti nevengiantys pedagogai: pavaduotoja ir matematikos mokytoja  Ina Knašienė, psichologė Gintarė Mickevičiūtė ir gamtos mokslų, anglų ir lietuvių kalbos mokytoja Kristina Masiliauskienė. Šiuo metu mokyklai talkina programos mentoriumi tapęs IT specialistas Mantvydas Vaičiūnas.