28.12.2015.

Mokykla Alytuje – drąsi priimti modernius iššūkius

Alytaus Šaltinių pagrindinės mokyklos direktorius Alfonsas Lietuvininkas teigia, kad pastangos ir kryptingas technologijų  taikymas – tai, ko reikia, kad mokykla taptų patraukli miesto vaikams. Būtent  todėl mokyklos pedagogų klasių durys dabar plačiai atvertos naujovėms. 

Viltys į technologijas 

„Mažėjanti vaikų motyvacija mokytis – viena iš opiausių šių dienų problemų, kylančių Lietuvos mokyklose. Siekdami ją išspręsti, einame technologijų integravimo pamokose keliu ir toks sprendimas kol kas atrodo teisingas“, - sakė Šaltinių pagrindinės mokyklos direktorius Alfonsas Lietuvininkas. 

Pašnekovo teigimu, tikslingai ir efektyviai naudojant išmaniąsias technologijas, pamokos tampa ne tik patrauklesnės, bet ir  naudingesnės. „Tai matau iš gyvų pavyzdžių – kai kurios mūsų mokytojai jau dabar sėkmingai naudojasi įvairiais išmaniais įrankiais. Pastaruoju metu daug pridėtinės vertės davė mokyklos dalyvavimas „Samsung Mokykla ateičiai“ programoje mokomės skaitmeninio raštingumo bei inovatyvių pamokos vedimo būdų“, - pasakojo direktorius. 

Jo teigimu, svarbiausia tai, kad mokiniai pamokomis, kuriose, pavyzdžiui, gali naudotis savo išmaniaisiais telefonais ir įvairiomis edukacinėmis programėlėmis, yra susidomėję žymiai labiau nei įprastomis. „Mūsų mokiniai norėtų kuo daugiau pamokų, kuriose būtų naudojamos technologijos. Žinoma, tai yra tik pradžia, bet pas mus šie metodai pasiteisina, todėl juos vystyti ketiname ir toliau“, - sakė  A. Lietuvininkas. 

Viskas prasideda nuo mokytojo

Kita vertus, technologijų integracija pamokose neįvyksta per dieną. Tai ilgas kryptingas procesas, prasidedantis nuo mokytojo. „Mokytojas turi mokėti suvaldyti informacines technologijas. Turi gebėti atrasti kompromisą su vaikais, kada jomis naudotis galima ir kada ne. Pamokų metu pastebėjome, kad jei vaikai yra sudominti, susitarimą galima pasiekti nesunkiai. Jau dabar mūsų matematikos pamokose  pasitelkiami ir išmanieji įrenginiai“, - pastebėjo pašnekovas. 

A. Lietuvininko nuomone, kiekvienam mokytojui šiais laikais reikia būti klasės lyderiu. Toks žmogus turi gebėti efektyviai organizuoti mokymosi procesą su vaikais. „Stovėti prieš klasę ir visą pamoką kažką aiškinti nėra tinkamas pamokos vedimo būdas. Mūsų mokytojai pamokų metu stengiasi aktyviai įtraukti ir pačius mokinius. Ieško naujų dalykų, kuriuos galėtų pritaikyti ugdymo procese ir kurie būtų įdomūs“, - sakė mokyklos direktorius. 

Pašnekovas taip pat pridūrė, kad išmokti lyderystės meno bei įvairiapusiškesnio mąstymo gali padėti žmonės iš šalies. Pavyzdžiui, „Samsung Mokykla ateičiai“ programos metu mokykla bendrauja su mentore žurnaliste Rasa Tapiniene. Kaip teigia direktorius, žmogaus iš visai kitos sferos mintys ar pastebėjimai atnešė naujų vėjų, leido į save pažvelgti kritiškai ir skatina pokyčius.