12.10.2015.

Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijoje atidaryta išmanioji klasė

Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijoje atidaryta išmanioji klasė. Interaktyviam ir kūrybingam vaikų mokymuisi – į vieną tinklą susieti 29 planšetiniai kompiuteriai ir išmanioji lenta. Tai pirmoji tokia klasė visame Šilalės rajone, atversianti galimybę pamokose taikyti šiuolaikinius mokymo metodus.

Šią klasę Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijai „uždirbo“ patys mokytojai - Ligita Budriuvienė, Dainora  Batavičienė, Audronė  Toleikienė ir Mindaugas  Ričkus. Įveikę didžiulį konkursą, kartu su 112 mokytojų iš 28 Lietuvos mokyklų jie pateko į programą „Samsung Mokykla ateičiai“. Po penkis mėnesius trukusių mokymų švietimo ekspertų komisijai kvėdarniškiai įrodė, jog jie geriausiai žino, kaip pasitelkiant technologijas padėti vaikams siekti geresnių mokslo rezultatų ir tapo programos nugalėtojais. Laimėję 10 000 EUR vertės prizą mokyklai skirtoms technologijoms įsigyti, nusprendė juos panaudoti išmaniosios klasės įrengimui.

Pasak gimnazijos mokytojos Audronės Toleikienės, tokia klasė turėtų padidinti mokinių mokymosi motyvaciją. „Išmanioji klasė yra puikus įrankis ugdymo kokybei gerinti, kadangi šiandieniniai vaikai yra technologijų pasaulio čiabuviai. Naudojame kompiuterius, vaizdo kameras, projektorius bei įvairią programinę įrangą, bėda ta, kad dalis šių priemonių mokykloje buvo pasenusios ir neatitiko šių dienų poreikių“, – pasakojo mokytoja. 

Gimnazijos direktorė Loreta Pociuvienė kaip vieną iš svarbiausių gimnazijos bendruomenės siekių įvardijo norą įvaldyti inovatyvius mokymo metodus. „Norime išmokti informacines komunikacines technologijas tikslingai naudoti ugdymo procese. Efektyvus jų taikymas padeda sudominti ir įtraukti mokinius, gerina jų mokymosi pasiekimus. Labai džiaugiamės šia sėkme ir naujomis galimybėmis. Be abejo, tai iššūkis, esame ir būsime priversti domėtis naujausiomis ir pažangiausiomis ugdymo formomis, tobulinti savo informacinių technologijų naudojimo kompetencijas“, – teigė direktorė.

Pasak mokyklos vadovės, didžiausi išmaniosios klasės privalumai – galimybė realiu laiku sekti kiekvieno mokinio mokymosi procesą, stebėti atliekamas užduotis ir pateikti komentarus, organizuoti savarankišką mokymąsi ir darbą grupėse, tuo pačiu ugdyti mokinių skaitmeninius įgūdžius.

„Šiandien dar sunku prognozuoti, kokios profesijos bus reikalingos ir populiarios po dešimties metų, tačiau jau tikrai žinome, jog technologijos vaidins svarbiausią vaidmenį, o įgūdžius, kaip jas naudoti išmaniai, mokiniai turi pradėti lavinti jau šiandien. Prasmingas ir kūrybingas technologijų panaudojimas mokymosi procese gerokai padidina mokinio įsitraukimą ir motyvaciją dėstomo dalyko atžvilgiu. Siekdamos užtikrinti veiksmingą ir įdomų mokymosi procesą, mokyklos turi rasti naujų būdų kaip paskatinti mokinius entuziastingai siekti žinių“,– teigė „Samsung Electronics Baltics“ technologinių sprendimų ekspertas švietimui Vaidas Bielinis.

Tiesa, gimnazijos mokytojas Mindaugas Ričkus pastebėjo, jog pedagogams vis dar trūksta pasitikėjimo naudojant interaktyvias priemones „Visa, kas nauja, kas susiję su technologijomis, mokytojams kelia baimę, nepasitikėjimą. Neretai klaidingai įsivaizduojama, jog naujos technologijos tik apsunkins ugdymo procesą. Tačiau svarbiausia, nebijoti pripažinti, kad ne viską mokame, nebijoti klysti ir kasdien ieškoti galimybių tobulėti. Skaitmeninės technologijos tam atveria plačias galimybes“, - kalbėjo pedagogas. Pasak M. Ričkaus, mokyklos bendruomenė yra susitelkusi ir pasiryžusi įveikti iššūkius.  

Programa „Samsung Mokykla ateičiai“ tęsiama ir šiais metais. Joje dalyvauja 48 mokytojai ir mokyklų vadovai iš 12 Lietuvos mokyklų. Programos pabaigoje 10 000 EUR vertės prizu džiaugsis dar viena šalies mokykla.