14.12.2015.

Klaipėdos Simono Dacho progimnazijoje – naujovių nevengiantis mokytojų kolektyvas

Simono Dacho progimnazija – tai mokykla išsiskirianti ypatingu dėmesiu teatriniam ugdymui, atvirumu inovacijomis bei tikslingu IKT naudojimu pamokose. Mokiniai mokosi pritaikyti įgytas žinias mokyklos organizuojamose patyriminio ugdymo dienose, kurių metu veikla planuojama  įvairiausiose edukacinėse erdvėse už mokyklos ribų. 

Progimnazijos filosofija pagrįsta visų lygybės ir orumo idėjomis. Mokykla siekia ugdyti suvokimą apie kiekvieno asmens unikalumą, jo pasiryžimą tobulėti, pasirinkti sąžiningą gyvenimo būdą bei vertybes. Progimnazijos mokytojai nevengia sudalyvauti mokyklai naudinguose projektuose ir programose, tokiose kaip „Samsung Mokykla ateičiai”. 

Programoje „Samsung Mokykla ateičiai“ dalyvaujančios mokytojos - tai mokyklos lyderės, smalsios, ambicingos ir atviros viskam, kas nauja. Sėkminga patirtimi pedagogės dalinasi gerosios patirties svetainėje. Mokytojos miesto, šalies ir tarptautiniuose renginiuose veda mokymus kitiems ir į įvairias veiklas siekia įtraukti kuo daugiau bendruomenės narių. Komandą sudaro direktorė Daiva Marozienė, fizikos mokytoja Virginija Birenienė, istorijos mokytoja Loreta Vaivadienė ir geografijos mokytoja Vilma Norvaišienė. Visos jos turi aiškią strategiją, kaip gerinti mokinių pasiekimus, integruojant inovacijas į ugdymo procesą.