09.05.2014. | Fotografijos

Įspūdžiai iš programos „Samsung Mokykla ateičiai“ pristatymo

Mokymai pateiks mokytojams daug idėjų, kaip prasmingai panaudoti skaitmenines technologijas pamokose.